Home > วิธีการชำระเงิน > ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการชำระเงินของฉันสำเร็จ หรือล้มเหลว

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการชำระเงินของฉันสำเร็จ หรือล้มเหลว

หากการชำระเงินของลูกค้าสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ E-mail หรือ SMS ยืนยันว่าลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสำเร็จหรือไม่ หลังทำรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น

(หากทำรายการสั่งซื้อไม่สำเร็จ ระบบจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อของลูกค้าโดยอัตโนมัติ และหากลูกค้ายังต้องการสินค้าเดิมอยู่ สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าใหม่ทางหน้า Website ได้อีกครั้ง)