Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าเครื่อง iPhone X

เงื่อนไขการรับส่วนลดค่าเครื่อง iPhone X

 

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม

รับส่วนลดสูงสุด 10,500 บาท เมื่อซื้อ iPhone X ทุกรุ่น สำหรับลูกค้าที่ทำการย้ายค่ายเบอร์เดิมสำเร็จ

โดยต้องดำเนินการที่ทรูช้อป เท่านั้น

 

ลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ ที่ WeMall

รับ ส่วนลดค่าเครื่อง 9,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone X ทุกรุ่น พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ แพคเกจ 1299 ขึ้นไป

รับ ส่วนลดค่าเครื่อง 7,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone X ทุกรุ่น พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ แพคเกจ 1099

รับ ส่วนลดค่าเครื่อง 6,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone X ทุกรุ่น พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ แพคเกจ 899

รับ ส่วนลดค่าเครื่อง 4,000 บาท เมื่อซื้อ iPhone X ทุกรุ่น พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ แพคเกจ 699