Home > บริการหลังการขายและการเปลี่ยนคืนสินค้า > ฉันได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามที่สั่งหรือสินค้าชำรุดเสียหายฉันควรต้องทำอย่างไร

ฉันได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามที่สั่งหรือสินค้าชำรุดเสียหายฉันควรต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถติดต่อพนักงาน Call Center 02-020-2354 เพื่อทำการตรวจสอบสินค้าและดำเนินการลูแลให้กับลูกค้า