Home > การสั่งซื้อสินค้า > ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของฉันได้อย่างไร

ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของฉันได้อย่างไร

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลดังต่อไปนี้

  • เบอร์โทรศัพท์สำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของคุณ
  • ชื่อผู้รับสำหรับรายการสั่งซื้อปัจจุบันของคุณ

สามารถติดต่อ Call Center 02-020-2354 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานต่อ หรือกดปุ่ม Live Chat เพื่อเข้าระบบ Live Agent ให้เจ้าหน้าที่ดูแล