Home > การจัดส่งสินค้า > จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่อยู่ที่บ้าน เมื่อสินค้ามาถึง

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่อยู่ที่บ้าน เมื่อสินค้ามาถึง

ก่อนทำการจัดส่งสินค้าพนักงานส่งสินค้าจะโทรยืนยันที่อยู่และการจัดส่งกับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถระบุสถานที่รับสินค้าได้