Home > การจัดส่งสินค้า > หมายเลขพัสดุที่ส่งให้ฉันไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไร

หมายเลขพัสดุที่ส่งให้ฉันไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center 02-020-2354 เพื่อรับหมายเลข Tracking ที่ถูกต้อง