นโยบายบริการ Apple Product by.Truemove H

ข้อปฏิบัติก่อนการส่งเครื่องเข้ารับบริการ

- ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือภายในกล่อง หากยังพบปัญหา ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- ทำการ Backup ข้อมูลของเครื่อง ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- ปลดล็อครหัสของตัวเครื่อง(Find My Iphone) ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
- นำ SIM Card ออกจากอุปกรณ์
- กรุณานำบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบรับสินค้ามาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตัวเอง ให้นำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และใบมอบอำนาจจากเจ้าของเครื่องมาด้วย พร้อมสำเนาถูกต้อง)
- ในกรณีที่อุปกรณ์เสริมชำรุดให้นำตัวเครื่องมาทำการตรวจสอบด้วยทุกครั้ง
หากสินค้ามีปัญหาระหว่างการใช้บริการ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการหลังการขายของผู้ผลิตและ/หรือที่บริษัทฯ กำหนด กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตและมีสภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเข้ารับบริการหลังการขายได้ตามศูนย์บริการที่กำหนดไว้
การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้
- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทรู หรือตัวแทนจำหน่ายของทรู
- สินค้าที่เสียหายจากความชื้น, น้ำ, ของเหลว รวมถึงสารเคมีทุกชนิด คราบสนิม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
- ก็ตาม
- ความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น กระแทก แตก หัก จนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
- ความเสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน บิดงอ หรือผิดไปจากมาตรฐานการผลิต
- ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไขซ่อมแซมในตัวสินค้า รวมถึงอุปกรณ์เสริมทุกชิ้น
- ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้า ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่อง
- ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานซิมการ์ดผิดประเภท หรือการดัดแปลงซิมการ์ดเพื่อใช้งานกับตัวเครื่อง
- ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าผิดวิธี หรือผิดไปจากการใช้งานปกติ
- ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง
- ความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากสาเหตุภายนอกตัวอุปกรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- ความเสียหายของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในตัวเครื่อง รวมถึง Application และข้อมูลต่างๆ ภายในตัวเครื่องทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
- หมายเลขสินค้า (IMEI) ที่ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน ทำซ้ำ ไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า ไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน
- สินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใด
- สินค้าที่เข้ารับบริการและมีค่าใช้จ่าย หากลูกค้าปฏิเสธชำระค่าบริหาร
สินค้าที่มีสภาพสินค้าเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ *กรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน จะยึดระยะการรับประกันตามระบบของเจ้าของผลิตภัณฑ์ (GSX) เท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- การชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของสินค้า ที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาส่งซ่อม หรือรออะไหล่ เช่น ค่าบริการรายเดือน ค่าผ่อนชำระสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งเครื่องเข้ารับบริการ
- ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการต่างๆ ของเครือข่าย (Network Services) ใดๆ ที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้หรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือพบข้อบกพร่องของสินค้า ติดต่อ TrueMove Care Center (1331) ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ทรูช้อปทุกสาขา
บริการเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ IT Friend Service

บริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสินค้า iPhone โดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ทรูช้อป 21 สาขา ได้แก่
1. ทรูช้อป เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 3
2. ทรูคอฟฟี่ สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ชั้น 6
3. ทรูช้อป ไอทีมอล ฟอร์จูน ชั้น 3
4. ทรูช้อป ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 2
5. ทรูช้อป เดอะมอลบางกะปิ ชั้น 3
6. ทรูช้อป แฟชั่นไอซ์แลนด์ ชั้น 3
7. ทรูช้อป ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ชั้น 2
8. ทรูช้อป ซีคอนสแควร์ ชั้น G
9. ทรูช้อป เดอะมอลบางแค ชั้น 2
10. ทรูช้อป พาราไดซ์ปาร์ค ชั้น 1
11. ทรูช็อป เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 3
12. ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
13. ทรูช้อป เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2
14. ทรูช็อป เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 2
15. ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ชั้น 2
16. ทรูช็อป เซ็นทรัล ขอนแก่น
17. ทรูช็อป เดอะมอลล์โคราช
18. ทรูช็อป บิ๊กซี นครปฐม
19. ทรูช็อป อยุธยา ปาร์ค
20. ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
21. ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎ์ธานี

หมายเหตุ :
- In Warranty คือ อยู่ในระยะประกันและสภาพเครื่องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
- Out of Warranty คือ อยู่นอกระยะประกันหรือสภาพเครื่องอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหลังการขาย เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากทรู เท่านั้น
- ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเกิดขึ้น บริษัทฯจะแจ้งอัตราค่าบริการเบื้องต้นให้ทราบก่อน
โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ เงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดต่อการสูญหายของข้อมูลและความเสียหายของโปรแกรม (Application) ที่เก็บในตัวเครื่องที่เข้ารับบริการ, การสูญหายของอุปกรณ์เสริมที่ติดมากับตัวเครื่องที่ส่งซ่อม หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐาน เช่น ซิมการ์ด
- สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสด กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต สามารถเข้ารับบริการหลังการขาย ที่ศูนย์บริการที่กำหนดไว้ข้างต้น
- บริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่มาขอรับบริการ และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
- บริษัทฯ จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว ซึ่งเทียบเท่าของใหม่ ทางด้านความสามารถทำงาน และความเชื่อถือได้ และ/หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถ
ทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ ซึ่งเชื่อถือได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ศูนย์บริการ AASP สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://istudio.in.th/mainpage/support_service.php
นโยบายหลังการขายสินค้า iPhone จากผู้ผลิต http://www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-thai.html
นโยบายหลังการขายสินค้า iPad จากผู้ผลิต

http://www.apple.com/legal/warranty/products/ipad-thai.html