Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น PTT Hot Deals รับเพิ่ม! บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท*

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น PTT Hot Deals รับเพิ่ม! บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท*

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ซื้อ น้ำมันหล่อลื่น PTT  ที่ร่วมรายการ 
  • แถมฟรี บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 500 บาท หรือ บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 300 บาท หรือ หมอนรองคอ Godji 1 ใบ หรือ หูฟังบลูทูธ NAKAMICHI หรือ  กระเป๋าเดินทางแบบผ้า Godji 1 ใบ โดยของแถมที่จะได้รับจะถูกระบุในชื่อสินค้าที่สั่งซื้อ ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
  • จำกัดสินค้าของเเถม ต่อ 1 สินค้า
  • รับเพิ่ม! บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT ทั้งกึ่งสังเคราะห์และสังเคราะห์แท้ ครบ 5,000 บาท
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้