Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขเเละรายละเอียดการสั่งจองพร้อมโปรโมชั่น Pre-Order Garmin Forerunner 645

เงื่อนไขเเละรายละเอียดการสั่งจองพร้อมโปรโมชั่น Pre-Order Garmin Forerunner 645

เงื่อนไขเเละรายละเอียดแคมเปญ

1 .ระยะเวลาการสั่งจอง Garmin Forerunner 645 ระหว่างวันที่ 8 - 26 มีนาคม 2561 โดยจะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

2 .ลูกค้าที่ทำการสั่งจองระหว่างวันที่ 8 - 26 มีนาคม 2561 จะได้รับคูปองส่วนลด 3 คุ้ม ดังนี้

คุ้มที่ 1 รับโค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 4,000 บาท ที่ www.wemall.com ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 (จำกัด 20 ท่านเเรกเท่านั้น)

คุ้มที่ 2 รับโค้ดส่วนลด 20% เมื่อซื้อหูฟัง Jabra ที่ร่วมรายการ ที่ www.wemall.com/Jabra ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

คุ้มที่ 3 รับโค้ดส่วนลด 40% เมื่อซื้อถุงมือ Jason ที่ร่วมรายการ ที่ www.wemall.com/Jason ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2561

3 .โค้ดส่วนลดจะจัดส่งทางอีเมลที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะทำการจัดส่งภายในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

4 .ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล

5 .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 .บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้ 

7 .ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้