Home > บริการหลังการขายและการเปลี่ยนคืนสินค้า > ฉันสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าที่Shopได้หรือไม่

ฉันสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าที่Shopได้หรือไม่

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถโทรตรวจสอบการเปลี่ยนสินค้าได้ที่ Call Center 02-020-2354

เพื่อทำการตรวจสอบว่าสินค้าเข้าข่ายสินค้าที่สามารถเปลี่ยนที่ Shop IT Friendได้หรือไม่

หากสินค้าของคุณสามารถเปลี่ยนที่ IT Friend ได้ ทาง Call Center จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง