Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Chinese New Year Red Hot Sale

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม Chinese New Year Red Hot Sale

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

  • รับฟรี! คูปองส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 4800 บาท เพียงใส่โค้ด   HENG8  
  • จำกัดสิทธิ์ 20 ท่านแรก ระยะเวลาการใช้โค้ด 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
  • จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์การใช้โค้ดตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้