Home > นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค...
เงื่อนไขการคืนเงิน
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อต...
นโยบายการจัดส่งสินค้า
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการจัดส่งสินค้าเพื่อเป็...
การรับประกันสินค้า
"บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด (""บริษัทฯ"") ขอแจ้งนโยบายการรับประกันสินค้าเพ...
นโยบายการให้บริการ
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการให้บริการเพื่อเป็นข้...