Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > คูปองส่วนลดของฉันมีอายุการใช้งานแค่ไหน

คูปองส่วนลดของฉันมีอายุการใช้งานแค่ไหน

  • อายุการใช้งานของแต่ละคูปองส่วนลดจะแตกต่างกัน
     
  • วันหมดอายุจะแสดงบนคูปองส่วนลดของคุณโดยปกติแล้วคูปองส่วนลด / รหัสคูปองส่วนลดมีอายุการใช้งาน 30 วันหรือน้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่คุณได้รับคูปองส่วนลด
     
  • หากคุณได้รับรหัสคูปองส่วนลดผ่านทางอีเมล์ วันหมดอายุของรหัสคูปองส่วนลดจะถูกระบุไว้ในอีเมล์