Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น WD thailand mobile แถมฟรี Protection case

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น WD thailand mobile แถมฟรี Protection case

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

  • ซื้อสินค้า WD NEW MY PASSPORT ที่ร่วมรายการ
  • แถมฟรี Protection case มูลค่า 490 บาท ในระหว่างวันที่  28 - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
  • จำกัดสินค้าของเเถม ต่อ 1 สินค้า 
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้