Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขโปรมชั่น Kidz Watch by True รับส่วนลด 50% พร้อมแถมฟรี ตุ๊กตาพิคาชู

เงื่อนไขโปรมชั่น Kidz Watch by True รับส่วนลด 50% พร้อมแถมฟรี ตุ๊กตาพิคาชู

รายการส่งเสริมการขายอุปกรณ์ IOT

สำหรับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Wemall และ iTruemart

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ซื้ออุปกรณ์ IOT (รวมเรียกว่า “เครื่อง”)  จากบริษัท  ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ผู้ขาย”) พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ ผ่านช่องทาง Wemall และ iTruemart และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายทรูมูฟ เอช แบบเหมาจ่ายรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา กับบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในรายการส่งเสริมการขาย True IOT Package 399, True IOT Package 599 หรือ 4G+ Super net 299, 4G+ Super net 399, 4G+ Super net 599, 4G+ Super net 699, 4G+ Super net 899 และ 4G+ Super net 1099 หรือ IOT Smart Watch 99 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 1. สิทธิพิเศษ : สำหรับลูกค้าผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Wemall และ iTruemart
  1. 1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง 4G Car WiFi รุ่น 5 Users หรือ4G Car WiFi รุ่น 10 Users หรือ 4G Plug WiFiรุ่น 10 Users พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ในรายการส่งเสริมการขาย  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. 2 สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง 4G Pocket WiFi รุ่น 8Users หรือ 4G CCTV พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ในรายการส่งเสริมการขาย 4G+ Super net 299, 4G+ Super net 399, 4G+ Super net 599, 4G+ Super net 699, 4G+ Super net 899 และ 4G+ Super net 1099 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป
  3. 3 สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง 4G+ IOT Smart 99 พร้อมเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ในรายการส่งเสริมการขายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป

* (ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 1. เครื่อง 4G Car WiFi และ 4G Plug WiFi นี้ สำหรับใช้กับซิมทรูมูฟ เอช โดยใช้เป็นเครื่องรับสัญญาณ 4G/3G/EDGE/ GPRS เพื่อแปลงเป็นสัญญาณ WiFi ให้อุปกรณ์อื่น(ที่รองรับสัญญาณ WiFi) สามารถเข้ามาเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ได้
 2. สิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้ 1 เลขหมาย ต่อ 1 สิทธิ สูงสุดไม่เกิน 6 สิทธิต่อ 1 บัตรประชาชน

   

รายการส่งเสริมการขาย True IOT package 399 , 599

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559  หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการส่งเสริมการขาย


- อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ 4G ได้ที่ความเร็วสูง 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) สำหรับรายการส่งเสริมการขาย True IOT Package 399, 599

 1. 1 รายการส่งเสริมการขาย True IOT Package 399
  สิทธิตามแพ็กเกจปกติ: คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาท ต่อเดือน
  (ก.) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมเป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
  (ข.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
  (ค.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

 

 1. 2 รายการส่งเสริมการขาย True IOT Package 599
  สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน
  (ก.) ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมเป็นจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
  (ข.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
  (ค.) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy หลังจากนั้นได้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

Fair Usage Policy:  บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท  ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พี้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ 

_________________________________________________________________________________

รายการส่งเสริมการขาย

4G+Super Net 299, 4G+Super Net 399, 4G+Super Net 599, 4G+Super Net 699, 4G+Super Net 899 และ 4G+Super Net 1099

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธินี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้
 2. รายละเอียดรายการส่งเสริมการขายแบบเหมาจ่ายรายเดือน : อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
 1. 1 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. 2 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 399 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 399 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 4 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. 3 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 599 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. 4 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 699 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต้เงื่อนไข Fair Usage Policy
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. 5 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 899 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 16 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. 6 รายการส่งเสริมการขาย 4G+Super Net 1099 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
  (1.) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 22 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
  (2.) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

Fair Usage Policy:  บริษัทมีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท  ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พี้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ 

_______________________________________________________________

รายการส่งเสริมการขาย IOT Smart Watch 99

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย IOT Smart Watch 99            1.1 รายการส่งเสริมการขาย IOT Smart Watch 99หมายเหตุ: * ราคาเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                 สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:

 •    99 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้

        1. โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชั่วโมง
        2. บริการ 4G และบริการ 3G/2G/EDGE/GPRS จำนวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps)
        3. บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

 

 1. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน ในอัตราดังนี้
  1. 1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  2. 2 บริการส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท
  3. 3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท
 2. อัตราค่าใช้บริการในข้อ 4 และข้อ 5 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสาร ข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริม และเลขหมายพิเศษอื่นๆ 
 3. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
 5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการ 4G และอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ www.truemove-h.com/4G
 6. เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
  1. 1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วย  โดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. 2 ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
  3. 3 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
  4. 4 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีสิทธิตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
  5. 5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
  6. 6 ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi ต่อครั้ง และต่อหนึ่ง username เท่านั้น สิทธิใดๆตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 7. ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง

  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

  (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

  9.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 9. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด   คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของ  บริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
 10. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรายการส่งเสริมการขาย นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้