Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม WeMall Fortune Cookies

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม WeMall Fortune Cookies

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการใช้คูปอง WeMall Fortune Cookies
 1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งเเต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9:00 น. ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23:59 น หรือ ในกรณีที่ของรางวัลหมด ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการจบกิจกรรม
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมผู้เล่นต้องเป็นสมาชิก www.wemall.com เท่านั้น
 3. สมาชิก 1 ท่าน จะได้รับสิทธิ์การเล่น 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
 4. รางวัลทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้
  • คูปองส่วนลด 50.- ไม่มีขั้นต่ำ
  • คูปองส่วนลด 100.- ไม่มีขั้นต่ำ
  • คูปองส่วนลด 500.- ไม่มีขั้นต่ำ
  • คูปองโค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อช้อปครบ 500.- (จำนวน 100 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 70 บาท เมื่อช้อปครบ 700.- (จำนวน 70 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 900 บาทขึ้นไป (จำนวน 30 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 120 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป (จำนวน 25 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,300 บาทขึ้นไป (จำนวน 25 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,800 บาทขึ้นไป (จำนวน 25 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 2,500 บาทขึ้นไป (จำนวน 15 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 4,500 บาทขึ้นไป (จำนวน 4 ท่านเเรกเท่านั้น)
  • คูปองโค้ดส่วนลด 1,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  • คูปองโค้ดส่วนลด 2,000 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 6,000 บาทขึ้นไป
 5. โค้ดส่วนลดมีจำนวนจำกัด
 6. คูปองโค้ดโค้ดส่วนลดจะใช้ไม่ได้ ในกรณีโค้ดส่วนลดที่ท่านได้รับถูกนำไปใช้ตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ข้างต้น
 7. คูปองโค้ดส่วนลดทั้งหมดสามารถใช้ได้ตั้งเเต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23:59 น
 8. คูปองส่วนลดไม่สามารถเเลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับหรือใช้คูปองส่วนลดให้เเก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้
 9. หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติเเละสิ้นสุด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งสินค้า หรือไม่คืนเงิน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เลขหมายโทรศัพท์ ซ้ำซ้อนกัน หรือมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call center เบอร์ 02-020-2354 หรือ อีเมล์ support@wemall.com

ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ
WeMall.com