Home > What's New? > ประกาศเรื่อง ค่าจัดส่งสินค้า

ประกาศเรื่อง ค่าจัดส่งสินค้า

 
ประกาศเรื่องค่าจัดส่งสินค้า
 
ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  ทาง Wemall ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีทุกรายการทั่วประเทศ เมื่อมียอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า (ราคาชำระรวมทั้งสิ้น​) ในออเดอร์เดียวกัน เท่ากับหรือมากกว่า 499 บาทขึ้นไป หากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้า (ราคาชำระรวมทั้งสิ้น​) ในออเดอร์เดียวกันต่ำกว่า 499 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 45 บาททั่วประเทศ

                                                                                                                                                   ***ประกาศแจ้ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม  2560