Home > การจัดส่งสินค้า > ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

หลังจากคุณลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้น จะมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลา 2-10 วันทำการโดยประมาณ