Home > วิธีออกใบกำกับภาษี > วิธีออกใบกำกับภาษี

วิธีออกใบกำกับภาษี

ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  • ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนที่ 3 ให้นำเครื่องหมายติ๊กถูกที่ช่อง ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่ง ออก
  • ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน
  • หลังจากตรวจสอบสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด "สั่งซื้อสินค้า" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป