วิธีออกใบกำกับภาษี

ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า ถึงขั้นตอนที่ 3 หรือหน้าเลือกช่องทางการชำระเงิน ให้นำเครื่องหมายถูก  ที่ช่อง ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี โดยใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่ง ออก

 

2. ลูกค้าจะพบช่องให้กรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

3. หลังจากตรวจสอบสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกด "สั่งซื้อสินค้า" เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป