Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > ฉันสามารถใช้คูปองส่วนลดหลายรหัสในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ฉันสามารถใช้คูปองส่วนลดหลายรหัสในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถใช้ 1 คูปองส่วนลด ต่อ 1 ตะกร้าการสั่งซื้อเท่านั้น