Home > นโยบายของเว็บไซต์ > การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

"บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ​ จำกัด (""บริษัทฯ"") ขอแจ้งนโยบายการรับประกันสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับ WeMall.com ทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

  • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

 

" WeMall.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.wemall.com "