Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ Vacuum & Robot Cleaner Sale [ลูกค้าใหม่ใน Line@ รับส่วนลดเพิ่ม!]

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ Vacuum & Robot Cleaner Sale [ลูกค้าใหม่ใน Line@ รับส่วนลดเพิ่ม!]

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

  • รับโค้ดส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 4500 บาท โดยต้องซื้อสินค้าในแคมเปญ Vacuum & Robot Cleaner Sale ผ่าน LINE@WeMall
  • โค้ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่ง add LINE@WeMall ในระยะเวลาที่ร่วมแคมเปญ
  • จำกัดสิทธิ์ 10 โค้ด ระยะเวลาการใช้โค้ด วันที่ 11 - 30 กันยายน 2560
 เท่านั้น
  • จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์การใช้โค้ดตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด