Home > สมาชิก WeMall > ฉันเป็นสมาชิก WeMall แล้ว > ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า สามารถเข้าไปแก้ไขได้โดย

  • คลิกที่ “บัญชีของฉัน” ที่แถบบนขวามือของหน้าเว็บไซต์
     
  • ทำการ Log in จากนั้นลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ทันที

 

** ลูกค้าสามารถ Log in ได้ตาม Link นี้

https://www.wemall.com/auth/login