Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Add Friend : Line@ MaeTidPro ลุ้นรับ BABY Gift Set 2018

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Add Friend : Line@ MaeTidPro ลุ้นรับ BABY Gift Set 2018

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

- Add Friend : Line@ MaeTidPro เเละลงทะเบียน จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 25 ท่านแรก รับฟรี! BABY Gift Set 2018 (Kira Kira Babycare Set มูลค่า 250 บาท พร้อม BabaLove Calendar 2018)
- ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 - 31 มกราคม 2561
- ประกาศผลรางวัลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทาง Timeline Line@ MaeTidPro และ หน้า Wemall Support
- วิธีการจัดส่งของรางวัล ทางบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ การได้รับรางวัลตลอดระยะเวลาแคมเปญ

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด