Home > สมาชิก WeMall > ฉันยังไม่เป็นสมาชิก WeMall > ทำไมฉันต้องสมัครสมาชิกกับ WeMall

ทำไมฉันต้องสมัครสมาชิกกับ WeMall

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้ากับ WeMall ได้ทุกรายการไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของ WeMall หรือไม่

ในกรณีที่คุณทำการสมัครสมาชิกกับ WeMall คุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ที่เหนือกว่า อาทิเช่น

  • สามารถติดตามรายการซื้อของท่านได้ง่ายและสะดวกขึ้น
     
  • คุณจะได้รับข่าวสารโปรโมชั่นของ WeMall ก่อนใคร
     
  • คุณสามารถเข้าร่วมแคมเปญและกิจกรรมดีๆจาก WeMall ในอนาคต