Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขโปรโมชั่น TRUEMOVEH ซื้อ 1 ฟรี 1 ทุกรายการ

เงื่อนไขโปรโมชั่น TRUEMOVEH ซื้อ 1 ฟรี 1 ทุกรายการ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ซื้อ True Smart 4G Octa 5.5 (White) 1 ชิ้น แถมฟรี BLL Power Bank 9500 mAh 1 ชิ้น มูลค่า 790 บาท

ซื้อ True SMART 4G Tab M1 - Dark Grey 1 ชิ้น แถมฟรี Remax Magnet Sports Bluetooth 1 ชิ้น มูลค่า 599 บาท

ซื้อ True Smart 4G M1 - Dark Grey 1 ชิ้น แถมฟรี BLL Power Bank 9500 mAh 1 ชิ้น มูลค่า 790 บาท

ซื้อ True Smart 4G M1 Plus - Dark Grey 1 ชิ้น แถมฟรี Remax Magnet Sports Bluetooth 1 ชิ้น มูลค่า 599 บาท

ซื้อ Moto G5 Plus (Fine Gold) 1 ชิ้น แถมฟรี Moto G5 Plus Silicone Back Cover 1 ชิ้น มูลค่า 490 บาท

ซื้อ Moto Z2 PLAY (Lunar Gray) 1 ชิ้น แถมฟรี Premium Giftbox Moto Z2 Play 1 ชิ้น มูลค่า 1,990 บาท

ซื้อ HUAWEI P10 (64GB) (Graphite Black) 1 ชิ้น แถมฟรี Huawei P10 Flip Cover 1 ชิ้น มูลค่า 1,790 บาท

ซื้อ HUAWEI P10 (32GB) (Presting Gold) 1 ชิ้น แถมฟรี Huawei P10 Flip Cover 1 ชิ้น มูลค่า 1,790 บาท

ซื้อ HUAWEI P10 Plus (Black) 1 ชิ้น แถมฟรี Huawei P10 Plus Leica Case 1 ชิ้น มูลค่า 2,590 บาท

  • จำกัดสินค้าของเเถม ต่อ 1 สินค้า
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้