Home > วิธีการชำระเงิน > การเก็บเงินปลายทาง COD คืออะไร

การเก็บเงินปลายทาง COD คืออะไร

Collect on delivery (COD) คือการเก็บเงินปลายทางคุณสามารถชำระสินค้ากับพนักงานส่งสินค้าของเราเมื่อคุณได้รับสินค้า WeMall ให้บริการการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ ง่าย ปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก