Home > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี > ประกาศรางวัล Top Spender ระหว่างวันที่ 11.11.17 - 12.12.17 รับของรางวัลรวมมูลค่า 60,000.-

ประกาศรางวัล Top Spender ระหว่างวันที่ 11.11.17 - 12.12.17 รับของรางวัลรวมมูลค่า 60,000.-

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่

Top Spender ลำดับที่ 1 คุณ​ พลสิทธิ์  กอบกิจสกุล
ได้รับรางวัล Gift voucher เติมน้ำมันฟรีทั้งปี มูลค่า 30,000.-

Top Spender ลำดับที่ 2 คุณ สุรเชษฐ์ จงอักษร
ได้รับรางวัล Gift voucher กินดื่มกาเเฟฟรีทั้งปี มูลค่า 20,000.-

Top Spender ลำดับที่ 3 คุณ ธนกร ชีวเลิศสกุล
ได้รับรางวัล Gift voucher ท่องเที่ยวฟรีทั้งปี มูลค่า 10,000.-

"ทีมงาน wemall ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ"

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.Top Spender 3 ท่านเเรก โดยนับจากยอดซื้อสะสมสูงสุด ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2560 จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ (โดยยึดจากชื่อและเบอร์โทรที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ยอดการสั่งซื้อสินค้าเท่ากัน ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ที่ชำระเงินสำเร็จก่อน) ประกาศรางวัลภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561 ที่ www.wemall.com โดยลูกค้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เเละมารับสินค้าด้วยตัวท่านเองที่บริษัทฯ
         ลำดับที่ 1 Gift voucher เติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 30,000 บาท จำนวน1 รางวัล
         ลำดับที่ 2 Gift voucher TrueCoffee มูลค่า 20,000 บาทจำนวน1 รางวัล
         ลำดับที่ 3 Gift voucher บัตรกำนัล Centara มูลค่า 10,000 บาท จำนวน1 รางวัล
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้ 
5.ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้