Home > การสั่งซื้อสินค้า > ฉันจะได้รับการยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร

ฉันจะได้รับการยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร

ลูกค้าจะได้รับ email หรือ SMS ตอบกลับเมื่อทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ