Home > บริการหลังการขายและการเปลี่ยนคืนสินค้า > ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนสินค้าได้ถูกดำเนินการแล้ว

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการเปลี่ยนสินค้าได้ถูกดำเนินการแล้ว

เจ้าหน้าที่ Call Center ที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการจะติดต่อแจ้งความคืบหน้ากับลูกค้า