Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขโปรโมชั่น PTT Surprise Deal รับเพิ่ม! น้ำยาล้างรถ

เงื่อนไขโปรโมชั่น PTT Surprise Deal รับเพิ่ม! น้ำยาล้างรถ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ซื้อน้ำมันหล่อลื่น PTT  เฉพาะที่ร่วมรายการ จากในแคมเปญ PTT Surprise Deal
  • แถมฟรี บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 500 บาท หรือ บัตรเติมน้ำมัน ปตท. 300 บาท หรือ หมอนรองคอ Godji 1 ใบ หรือ หูฟังบลูทูธ NAKAMICHI หรือ  กระเป๋าเดินทางแบบผ้า Godji 1 ใบ หรือ หูฟังบลูทูธ NAKAMICHI มูลค่า 1,690 บาท โดยของแถมที่จะได้รับจะถูกระบุในชื่อสินค้าที่สั่งซื้อ ในระหว่างวันที่ 6 - 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
  • จำกัดสินค้าของเเถม ต่อ 1 สินค้า
  • รับเพิ่มน้ำยาล้างรถ FIT Auto Wash & Wax 1 ขวด มูลค่า 140 บาท เมื่อซื้อน้ำมันหล่อลื่นกลุ่มสังเคราะห์แท้ ขนาด 4 ลิตร หรือ 6 ลิตร จำนวน 1 กระป๋อง
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้