Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขแคมเปญ TrueMove H buy1 Get 1 Free

เงื่อนไขแคมเปญ TrueMove H buy1 Get 1 Free

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นดังนี้ 

              - ซื้อ True Smart 4G M1 - Dark Grey แถม BLL Power Bank 9500 mAh  
              - ซื้อ True Smart 4G Octa 5.5" (White) แถม BLL Power Bank 9500 mAh  
              - ซื้อ True Smart 4G Octa 5.5" (Grey) แถม BLL Power Bank 9500 mAh  
              - ซื้อ True Smart 4G M1 Plus - Dark Grey แถม Remax Magnet Sports Bluetooth  
              - ซื้อ True Smart 4G Tab M1 - Dark Grey แถม Remax Magnet Sports Bluetooth

  • ของแถมที่จะได้รับจะถูกระบุตามสินค้าที่ซื้อ ในระหว่างวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
  • จำกัดสินค้าของเเถม1ชิ้น ต่อ 1 สินค้าการสั่งซื้อ
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้