Home > การใช้รหัสคูปองพิเศษ และโปรโมชั่น > เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ "Super 10.10" รับโค้ดส่วนลด 100 บาท*

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ "Super 10.10" รับโค้ดส่วนลด 100 บาท*

เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

  • รับฟรี! คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 900 บาท เพียงใส่โค้ด TEN1A
  • จำกัดสิทธิ์ 50 ท่านแรก ระยะเวลาการใช้โค้ด 10 - 12 ตุลาคม 2560

  • จำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์การใช้โค้ดตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้