Home > เงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ > เงื่อนไขโปรโมชั่น Deestone , Michelin , Bridgestone แถมฟรี สเปรย์สารพัดประโยชน์

เงื่อนไขโปรโมชั่น Deestone , Michelin , Bridgestone แถมฟรี สเปรย์สารพัดประโยชน์

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • แถมฟรี สเปรย์สารพัดประโยชน์ มูลค่า 270 บาท ในระหว่างวันที่ 15 - 31 มกราคม 2561 เท่านั้น
  • จำกัดสินค้าของเเถม สเปรย์ 1 กระป๋อง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อสินค้า
  • รายการสินค้าของแถมที่ลูกค้าได้รับ จะถูกจัดส่งภายในวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าพร้อมกัน ตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าของเลขที่การสั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งสินค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกเเละการเปลี่ยนเเปลงของรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้สิทธิ หรือไม่จัดส่งของรางวัล หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการมีการทุจริต หรือดำเนินการโดยมิชอบเพื่อให้ได้รับสิทธิในรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับให้แก่บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นได้